Blachy aluminiowe

blachy aluminiowe

Aluminium jest pierwiastkiem o dużym znaczeniu technicznym. Pod względem częstotliwości występowania w skorupie ziemskiej zajmuje trzecie miejsce, po krzemie i tlenie. Jeśli chodzi o wykorzystanie w przemyśle, to więcej stosuje się jedynie żelaza. Blachy aluminiowe łączą sobie dobre własności wytrzymałościowe oraz niską gęstość, co czyni z nich doskonały materiał inżynierski.

Własności blach z aluminium

Blachy aluminiowe mają dobre własności plastyczne, co sprawia, że mogą być przerabiane plastycznie na gorąco, ale także na zimno. Aluminium nie ma odmian alotropowych, dlatego własności blach mogą być kształtowane tylko podczas przeróbki plastycznej i przez dodatki stopowe, blachy aluminiowe nie są natomiast obrabiane cieplnie. Aluminium ma też bardzo dobre własności elektryczne i przewodność cieplną.

Odporność na korozje atmosferyczną

Blachy aluminiowe cechują się dużą odpornością na korozję. Wynika to z faktu, że w kontakcie z powietrzem pokrywają się cienką warstwą tlenku aluminium. Pasywacja, bo tak nazywa się to zjawisko, chroni również blachy aluminiowe przed negatywnym wpływem kwasu azotowego, siarkowodoru, kwasów organicznych czy wody.

Blachy aluminiowe nie mogą być natomiast stosowane w kontakcie z parami i jonami rtęci, kwasami beztlenowymi np. chlorowodorowym czy wodą morską.  Dodatkową odporność na korozję można nadać blachom aluminiowym poprzez proces anodowania.

Zastosowanie blach aluminiowych

W zależności od gatunku blachy aluminiowe mogą być stosowne w wielu branżach przemysłu. Szeroko wykorzystuje się je w przemyśle budowlanym, jako elementy konstrukcyjne, a także w przemyśle maszynowym.

Blachy aluminiowe są również powszechne w przemyśle kolejowym, lotniczym oraz samochodowym. Związane to jest z ich niską gęstością oraz odpornością na korozję. Obecnie coraz częściej wykorzystuje się je także jako elementy dekoracji.

Źródło: http://impressmetal.pl