Czym był obóz Auschwitz Birkenau Krakow

Auschwitz Krakow

Utworzone przez Nazistów największe miejsce zagłady w Europie. Obóz koncentracyjny Auschwitz Birkenau Krakow, a właściwie doskonale przemyślana i zorganizowana fabryka śmierci, w której w ciągu niespełna pięciu lat funkcjonowania zginęło od 1 miliona do 1,5 miliona ludzi. Żydzi, Polacy, Węgrzy, Romowie lista narodowości jest długa. Jednak nie kwestia narodowości jest najważniejsza.

Najważniejszy jest fakt śmierci trudnej do wyobrażenia ilości niewinnych ludzi. Tylko w roku 1994 palono na dobę w krematoriach  od 15 do 16 tysięcy ciał. Te zatrważające liczby są najlepszym dowodem, że praca nie uczyniła nikogo wolnym.

Auschwitz Birkenau Krakow – krótkie kalendarium

Obóz Auschwitz Krakow został utworzony  na terenie małopolskiego miasta Oświęcim, które zostało bezpośrednio wcielone do III Rzeszy. Za datę dającą początek utworzenia miejsca kaźni można uznać dzień 14 czerwca 1940 roku, kiedy to przywieziono do Auschwitz pierwszy transport więźniów politycznych z Tarnowa. Początkowo trafiali do niego polscy obywatele.

Od połowy 1941 roku trafiali do tu obywatele innych państw. Od 1942 roku Auschwitz Birkenau stał się największym ośrodkiem masowego mordowania ludności za pomocą cyklonu B. Ten gaz do dezynfekcji pomieszczeń uwalniał się po zetknięciu z powietrzem i powodował śmierć przez uduszenie. Obóz systematycznie rozbudowywano, ostatecznie w skład jego kompleksu weszło:
– Auschwitz I (Oświęcim) – był to pierwszy obóz, głownie miejsce pracy przymusowej oraz centrum zarządzające;
– Auschwitz II – Birkenau (Brzezinka) – miejsce eksterminacji, w której znajdowały się komory gazowe oraz krematoria;
– Auschwitz III Monowitz (Monowice) – miejsce pracy przymusowej.

Auschwitz Krakow

Zbrodnia, która miała pozostać tajemnicą

Nazistom zależało aby prawda o Auschwitz nigdy nie wyszła na jaw, mordowali świadków, fałszowali dokumenty. A długim ukryciu zbrodni Nazistowskich paradoksalnie pomagała postawa państw alianckich, które nie chciały uwierzyć w to co dzieje się na terenach okupowanej Polski.

Nie pomogły nawet raporty Rotmistrza Pileckiego, który dobrowolnie pozwolił się schwytać, osadzić w obozie a następnie po ucieczce przygotował dokładne przedstawienie sytuacji w obozie dla krajów Europy Zachodniej. Dopiero wyzwolenie Auschwitz przez Armię Czerwoną 27 stycznia 1945 roku pokazała światu ogrom panoszącego tam zła.